Print & Art Partner
T:+31 (0)299 - 321 666
Chipbuddy Logo
 • Gratis verzending binnen Nederland en België.
 • Snel geleverd.
 • Op maat gemaakt.

Privacy statement

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden we ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke voorschriften.

Wij willen u op deze pagina meer over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik.

 • 1. Gegevensregistratie en gebruik

  Uw gegevens kunnen op verschillende manieren in ons bezit komen, dit zal altijd zijn met uw toestemming en met het oog op een goede en eerlijke afhandeling van eventueel gedane zaken.

  a. Het aanvragen van offertes en drukwerk

  Indien er via onze website een offerte wordt aangevraagt zullen wij door middel van het offerte systeem automatisch de door u ingevulde contact gegevens ontvangen. Deze gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het doel een passende offerte op te maken en een eventuele later contact mogelijk te maken.

  b. Bestellingen in de online shop

  Ook bij bestellingen in de online shop worden gegevens door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens om het bestelde product te kunnen leveren.

  c. Orderbevestiging & levering

  Aan ons verstrekte contactgegevens zullen mede worden gebruikt voor het aanbieden van een orderbevestiging, eventuele digitale voorbeelden en voorgestelde leverdata. Uw bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd.

  De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

  d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik:

  Wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 • 1.2 Gegevensopslag door middel van cookies

  Voor een bezoek aan ons online aanbod hoeft uw computer geen cookies te accepteren. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen, bepaalde instellingen en gegevens die betrekking hebben tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan.

  Dit stelt ons in staat de website op u af te stemmen en het maakt het gebruik voor u eenvoudiger, doordat bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen en u deze niet voortdurend opnieuw hoeft in te voeren.

  De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer u de browser afsluit) weer automatisch van de vaste schijf van uw computer gewist (vandaar ook de naam sessiecookies).

  Er bestaan echter ook cookies die op de vaste schijf van uw computer blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak ingesteld op een datum in de verre toekomst (enkele jaren).

  Bij een nieuw bezoek wordt vervolgens automatisch herkend dat u al eerder op onze website was en welke invoer en instellingen uw voorkeur hebben (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoeft u met andere woorden bij volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord in te voeren of formulieren met uw gegevens in te vullen.

  Uw browserinstellingen bieden u de mogelijkheid het gebruik van cookies te beperken waardoor u mogelijkerwijs niet meer resp. slechts beperkt gebruik kunt maken van ons aanbod. Cookies kunnen in de browserinstellingen ook worden gewist.

 • 1.3 Veilige gegevensoverdracht

  Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig behandeld. Dit geldt zowel voor offerte aanvragen als bestellingen in de online winkel.

  Bij bestellingen in de online winkel zult u automatisch via uw eigen bank een iDeal betalingen kunnen uitvoeren. Uw bank maakt hierbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer).

 • 2. Uitdrukkelijke toestemming

  In dit deel van de privacy en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

  2.1 Prijsvragen

  Bij eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken.

  Nieuwsbrief & Reclamedoeleinden

  wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor informatie en om ons aanbod kenbaar te maken. Hierbij maken wij slechts gebruik van emailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of wanneer u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

  2.2 Inhoud van de toestemming

  U heeft ons tot zover van toepassing uitdrukkelijk toestemming verleend en wij hebben uw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming ten allen tijde op afroep beschikbaar te houden. .

  Ik stem ermee in dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen.

  Deze cookies worden gebruikt om mij met mijn gebruikersnaam te begroeten en besparen mij bij volgend bezoek het opnieuw invoeren van mijn accountnaam en wachtwoord. Deze toestemming kan ik te allen tijde herroepen door het accepteren van cookies in mijn browserinstellingen te deactiveren.

 • 3. Rechten van de betrokkene

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:ChipBuddy International Volume 88, 1446WJ te Purmerend.

 • Google Analytics

  Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is.

  De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce).

  Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website en internetgebruik aan ons te leveren.

  Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geinstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

  Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de buffer van de browser van de bezoeker van de website. De cookies maken het mogelijk de browser te herkennen. De met de Webtrekk-technologie geregistreerde gegevens worden zonder de uitdrukkelijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen de verdere registratie en opslag van deze gegevens.